Monday, December 31, 2007

नविन वर्ष कलेच्या आनंदाचे भरभराटीचे जावो!

Happy New Year 2008!
नविन वर्ष म्हणजे नविन संकल्प करण्याचे दिवस. तुम्हीपण काही संकल्प केले असतील किंवा संकल्प करायचेच नाहीत असे संकल्प केले असतील. जे काही असेल ते असेल! माझ्यातर्फे तुम्हाला नविन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ह्या नव्या वर्षातले तुमचे सर्व संकल्प पुरे होवोत ही त्या विधात्याजवळ प्रार्थना. नविन वर्षात तुमच्या सर्व कलांना बहर येवो.

No comments: