Monday, December 24, 2007

बटनहोल टाका

प्रकार-१

कापडावर एक खालीलप्रमाणे पान आणि फूल काढुन घ्या. आता प्रथम फूल भरायला घेउयात. बाहेरील रेघेवर एके ठिकाणी सुई कापडातुन वर काढा. आता फुलाच्या आतील बाजुला आणि सुईपासुन साधारण थोडे पुढे आणि रेघेच्या थोडे खाली अशी सुई कापडात घाला आणि ती फुलाच्या रेघेवर वरती काढा. हलक्या हाताने दोरा ओढा. दोरा जास्त ताणला गेला तर टाका नीट दिसत नाही आणि खुप सैल सोडला तर टाका खाली उतरतो.
Design

ButtonHole - 1


ButtonHole - 1 Continue


उपयोग - हा टाका घालण्यासाठी थोडा सराव हवा. मेपलच्या पानांच्या प्रमाणे असणा~या पानांसाठी हा टाका चांगला दिसतो. त्याच प्रमाणे मोठ्या दुरेघी पाकळ्या (खालील चित्र पहा), वर डिझाईन मधे दाखवल्यासारखी फुले, नाजुक परड्या विणण्यासाठी होतो.
ह्या टाक्याचा मुख्य उपयोग पॅचवर्कच्या कडा मुख्य कापडाला शिवण्यासाठी होतो. कसे ते आपण पुढे जेव्हा पॅचवर्क शिकु तेव्हा देईनच.

प्रकार - 2
ह्यासाठी वरील डिझाईनच्या फुलामधला गोल वापरायचा आहे. सुई गोलाच्या रेघेवर वर काढा. आता गोलाचा साधरण मध्य शोधुन तिथुन खाली घाला आणि प्रत रेघेवर आधीच्या टाक्याच्या शेजारी थोडे अंतर ठेवुन खली घाला अता पुढचा टाका वर घेताना गोलाच्या मध्यात जिथे सुई खाली घातली होती त्याचठिकाणी खाली घाला. असे करत पूर्ण गोल भरुन घ्या.
ButtonHole - 2

ButtonHole -2 Continue


उपयोग -ह्या टाक्याचा उपयोग मोठ्या फुलांचे गोलाकार मध्यभाग भरण्यासाठी आणि चेरीसारखी फळे भरण्यासाठी होतो.

2 comments:

स्नेहल said...

haa Taakaa maahit navhataa malaa. Thanks! try karun baghate!

aruna said...

Apla ha blog mala khupach avdla. bharatkamacha pahilach blog asava. I have one plain silk parraot green colour saree. Iwant to do embroidary on it. Kindly suggest me any design and how tomake embroidary on it. Kuchhi taka nako. me aplya uttarachi vat pahat aahe.
Dhanyavad