Wednesday, December 26, 2012

स्नो फ्लेक्स (२)

यावर्षी अजून काही मैत्रिणींसाठी नवीन स्नोफ्लेक्स बनवले. त्याचे हे फोटो -

1. Pattern - http://www.chezcrochet.com/page72.html (Snowflake #10)

  • Ecru आणि गुलाबी रंगाचे दोरे एकत्र धरून ३.१० च्या सुईने विणले आहे.  2. Pattern - हा नमुना मी स्वत: बनवला. जसे करत गेले तसा तसा बनत गेला. परत एकदा करून नीट लिहून ठेवावे लागेल.


3. Pattern - http://www.chezcrochet.com/page72.html (Snowflake #8)


4. Pattern - http://www.snowcatcher.net/2010/08/snowflake-monday_16.html


5. Pattern - http://www.snowcatcher.net/2012/11/snowflake-monday_19.html

  • पिवळा आणि पांढरा असे दोन दोरे एकत्र करून ३.०० मि. मी. च्या सुईने विणले आहे. 
सगळे स्नोफ्लेक्स ताठ राहावेत म्हणुन मी ते स्टार्चमध्ये भिजवून नीट block करते. गरम इस्त्री फिरवून साधारण ६-७ तास वाळू देते. मग त्याला वर दोरी लावते. 

यामध्ये नवीन शिकलेले एक टेक्निक म्हणजे Magic Ring. करायला एकदम सोपे आहे.  

Wednesday, February 8, 2012

थंडीपासून बचाव: स्कार्फ

गेल्या महिन्यात एका मैत्रिणीकडे जाण्याचा योग आला. मी रहाते त्या प्रदेशात थंडीच्या दिवसात बर्फ पडत नाही पण पाऊस, वाऱ्यामुळे वातावरण बऱ्यापैकी थंड होते. ही मैत्रिण मात्र बर्फाळ प्रदेशात रहाते. रोजचा साधारण ४-५ इंच बर्फ असू शकतो वगैरे असे तिच्याशी बोलताना समजले होते. पण ही 'मी' म्हणणारी थंडी नक्की असते कशी याची अस्मादिकाना काहीही कल्पना नव्हती. मैत्रिण खूप दिवसांपासून बोलावत होती आणि मला पण कामामधून थोडा बदल हवा होता. धाडस करून एकदाचे तिकीट काढले. 

मी तिच्याकडे जाण्याच्या आदल्या आठवड्यापर्यंत त्यांच्याकडे एकदम सुरेख म्हणण्याइतके वातावरण होते. पण त्या वातावरण नामक देवालादेखील ही बाई जाणारच म्हणतेय तर थंडी दाखवूनच सोडूयात असे वाटले असावे बहुदा. नेमकी त्या २-३ दिवसात थंडी पडेल असे हवामान खात्याने भाकीत केले. बर आता तिकीट हातात होते आणि जाण्याची मानसिक तयारी देखील. संपूर्ण सुसज्ज होऊन मी एकदाची विमानात बसले. 

तिथे जायचे म्हणून केलेया तयारी मध्ये सगळ्यात महत्वाचा घटक होता साधारण एक वर्षापूर्वी करायला घेतलेला पण थंडी संपली म्हणून बाजूला पडलेला एक स्कार्फ. तो पूर्ण करून तिथल्या थंडीत वापरायचाच असे मनाशी पक्के ठरवले होते. त्याप्रमाणे जाण्याआगोदर १ आठवडा असताना  स्कार्फ पूर्ण केला. यासाठी लोकर खरेदी केली तेव्हाच त्याच्यासाठी design विकत घेतले होते. त्याबरहुकूम स्कार्फ पूर्ण केला. आणि तिथल्या 'माझ्यादृष्टीने' कडाक्याच्या थंडीत मला त्याचा खूपच उपयोग झाला. 

हे आहेत त्याचे काही फोटो. 
हा Pattern मी विकत घेतलेला आहे. त्यावर ज्याने तो बनवला त्याचा कॉपीराईट आहे/असतो.  त्यामुळे तो इथे शेअर करणे बरोबर होणार नाही. या पानावरचा Easy Lace Scarf मी केला आहे. 

Thursday, January 19, 2012

टोप्याच टोप्या सर्वांनासुट्टीमधे केलेले काही पराक्रम तुम्ही इथे पाहिलेच आहेत. ते सगळे संपल्यावरही अजुन थोडी सुट्टी शिल्लक होती. काय करावे असा विचारच चालला होता तोवर मला सर्क्युलर सुयांवर टोपी करायला शिकायचे आहे हे लक्षात आले. पारांपारीक पद्धतीने २ सुयांवर टोपी विणली तर ती शिवावी लागते. तशी केलेली टोपी इथे पहायला मिळेल. ३-४-५ दोन टोकी सुया वापरूनही टोप्या करतात. याप्रकारे केलेल्या टोप्या शिवाव्या लागत नाहीत पण सर्व सुयांवरचे टाके सुटून जाणार नाहीत यांची काळजी घेणे, व्यवस्थीत टाके वाढवणे, तो पसारा नीट जागेवर ठेवणे हे करणे म्हणजे माझ्यासाठी महाकठीण काम होते/आहे. या कारणासाठी म्हणून मग मी सर्क्युलर सुयांवरची टोपी शिकायचीच असे ठरवले होते. देसीनिटरला यासंदर्भा॑त मी मागे विचारणा केलेली होती तेव्हा तिने युट्युबवर खुप माहिती सापडेल आणि तुला नक्की जमेल असा धीर दिला होता. तिने नुकताच एक विणकामाबद्दलचा मराठी ब्लॉग चालू केलाय. तो पहायला विसरू नका! 

तिने दिलेल्या धिराच्या जोरावर मी एकेदिवशी संध्याकाळी, जुनी लोकर, माझ्याकडे असलेली कोणत्यातरी नंबरची गोल सुई असा सगळा पसारा घेऊन एका कोपच्यात जाऊन बसले. समोर युट्युबवरची ही लिंक चालू होती. साधारण ३-४ वेळा पुढे-मागे करुन पाहीली. मग सुईवर साधारण ७० टाके घातले आणि देवाचे नाम स्मरून टाक्यांना पीळ पडलेला नाही हे ३-४ वेळा तपासले आणि सगळे टाके एकत्र करून त्याचा नीट गोल बनवला. आणि विणायला सुरुवात केले. आणि काय मज्जा! एका फटक्यात टोपीची सुरुवात झाली. मग ६-७ इंच विणकाम वाढल्यावर त्यावर मार्कर टाकून ७ भाग बनवले. आणि टाके कमी करायला सुरुवात केली. साधारण २० एक टाके राहिले तेव्हा विणायला त्रास व्हायला लागला. म्हणुन मग २ टोकांच्या सुयांवर सगळे टाके नीट हलवले. मग अगदी शेवटी ७ टाके राहिले तेव्हा मग साधारण ६-७ इंच लोकर ठेवून मग तोडून टाकली. ती लोकर बिनटोकाच्या (टेपस्ट्री नीडल) सुईत ओवून मग उरलेल्या टाक्यांमधून २-३ वेळा ओवली. नीट गाठ मारली. आणि उरलेला धागा तोडून टाकला.


तयार झालेली टोपी फारच मोठी आणि जाळीदार झाली आहे कारण मी बारीक लोकर आणि मोठी सुई वापरली होती. मग  लगोलग जाऊन जाड लोकर, त्याला लागणारी गोल सुई, त्याच नंबरच्या दोन टोकाच्या सुया असे सगळे सामान आणले. ती टोपी केली. गेल्या १५ दिवसात एकूण ५ टोप्या केल्या आहेत :) घरी सर्वांच्या डोक्यावर मी केलेली टोपी असावी (म्हणजेच मी सर्वांना टोप्या घातल्या असे सगळ्यांना म्हणता येईल) अशा विचाराने मी अजुनही टोप्या करतच आहे :)