Tuesday, December 25, 2007

प्रोजेक्ट १ - टेबल मॅट

टेबल मॅट्स करायला अतिशय सोप्या असतात. बाहेर त्यासाठी अवाजवी किम्मत देण्याऐवजी घरातल्या घरात करुन पहायला हरकत नाही. तुमच्या गरजेप्रमाणे २,४ किंवा ६ चा सेट करु शकता. खाली दिलेले साहित्य ४ टेबलमॅटसाठी आहे. आपल्या गरजेप्रमाणे साहित्य कमी जास्त करावे लागेल.

साहित्य -
३६ पन्न्याचे १ मीटर कॉटनचे आपल्या आवडत्या रंगाचे कापड
डिझाईन शक्यतो लहान साधारण २" लांबी-रुंदीचे
कार्बन पेपर
डिझाईनच्या गरजेप्रमाणे रेशीम

एका तयार टेबलमॅटचे माप १३"x१८" चारही बाजुने दुमडण्यासाठी साधारण १/२" कापड जास्त घ्यावे. शिवण्याआधीचे माप १४"x१९" होईल. कापडावर याप्रमाणे मापे टाकुन टेबलमॅट आखुन घ्याव्यात. आता प्रत्येक मॅटच्या एका कोप~यात डिझाईन छापायचे आहे. त्यासाठी कडेपासुन २-२" जागा कडेने सोडुन त्याच्या आतील बाजुला डिझाईन छापायचे आहे. सोयीसाठी आकृती खाली देत आहे.

Table Mats Layout
टेबल मॅट

No comments: