Wednesday, January 9, 2008

काश्मिरी टाका

काश्मिरी टाका

डिझाईनसाठी मध्यम आणि लांबट आकराच्या पाना-फुलाचे डिझाईन काढुन घ्या. पाकळी तुमच्या समोर उभी येईल (परागकणाकडील भाग तुमच्या बाजुला) अशी रिंग धरा. आता सुई पाकळीच्या डाव्या रेघेवर मुळापासुन साधारण २ मिलीमीटर अंतरावर कापडातून वर काढा. तीच सुई पाकळीच्या मुळात खाली घालावी आणि उजव्या पाकळीच्या रेघेवर साधारण २-३ मिलीमीटर अंतरावर वर काढा (इथे एक तिरकस टाका पाकळीत दिसेल). आता सुई पहील्यांदा जीथे कापडातून वर काढली होती त्याच्या पॉईंटच्या खाली परत खाली घाला आणि त्या टाक्याच्या वर कापडातून वर काढा. पुढचा टाका घालताना उजव्या बाजुच्या आधीच्या २ टाक्याच्या मधोमध खाली घालुन दुस-या टाक्याच्यावर कापडातुन वर काढावी. असे करत पाकळी पूर्ण करावी. असेच पूर्ण फूल भरावे.
KashmirI - Design

Kashmiri - 1

Kashmiri - 2

Kashmiri - 3

Kashmiri - 4

Kashmiri - 5

Kashmiri - Petal


उपयोग - लांबट आकाराच्या फुलाच्या पाकळ्या, लांबट पाने, फुलाच्या मधले लंबगोल ह्या टाक्याने भरता येतात.

2 comments:

aruna said...

Apla ha blog mala khupach avdla. bharatkamacha pahilach blog asava. I have one plain silk parraot green colour saree. Iwant to do embroidary on it. Kindly suggest me any design and how tomake embroidary on it. Kuchhi taka nako. me aplya uttarachi vat pahat aahe.
Dhanyavad

Karadkar said...

Aruna, I will reply you in detail soon.