Friday, January 4, 2008

हेरिंगबोन स्टीच

हेरिंगबोन स्टीच

सिंगल हेरिंगबोन स्टिच -
डिझाईनसाठी एकमेकीना समांतर रेघा काढुन घ्या. आता त्या रेघा तुमच्यासमोर आडव्या असतील अशी रिंग धरा. आता सुई वरच्या रेघेच्या डाव्या टोकाला वर काढा. आता सुई खालच्या रेघेवर डावीकडुन साधारण १/२ सेंटीमीटर अंतर सोडुन कापडात खाली घालावी पण पूर्णपणे खाली न घालता अगदी किंचीत अंतर (२-३ मिलीमीटर) सोडुन डावीकडे कापडातुन रेघेवर काढावी. आता सुई वरच्या रेघेवर डवीकडुन उजवीकडे साधारण पहिल्या टाक्याच्या १/२ सेंटीमीटर अंतरवर काढावी. असे करत डिझाईन पूर्ण करावे.

उपयोग - बॉर्डरसाठी हा टाका वापरता येतो. हा टाका लखनवी चिकन वर्क (Shadow Work) साठी वापरला जातो. ते कसे हे आपण नंतर पाहू.

Herringbone 1-1

Herringbone 1-2

Herringbone 1-3

Herringbone 1-4

डबल हेरिंगबोन स्टिच प्रकार १ -

डिझाईनसाठी एकमेकीना समांतर अशा २ रेघा काढायच्या आहेत. सिंगल हेरिंगबोन स्टिच प्रमाणे एका रंगाने पूर्ण डिझाईन भरुन घ्यावी. आता एखाद्या दुस-या रंगाने पहिल्या टाक्यांच्या मधे परत हेरिंगबोन टाका घालायचा आहे. सुई पहिल्या रंगाने टाका सुरु करताना जिथे वर काढली होती त्याच्या थोड्या डाव्या बाजुला कापडातून वर काढायची आहे. आधीच्या टाक्यांमधील अंतरात पुढच्या रंगाने हेरिंबबोन टाके घालत डिझाईन पूर्ण करायचे आहे. पहिल्या टाक्यांच्यावेळी दोन टाक्यांमधले अंतर जितके जास्त असेल त्याप्रमाणे २ किंवा ३ रंगाने हेरिंगबोन घालु शकता.

Herringbone 2-1

Herringbone 2-2

Herringbone 2-3

डबल हेरिंगबोन स्टिच प्रकार २ -

डिझाईनसाठी एकमेकीना समांतर अशा २ रेघा काढायच्या आहेत. सिंगल हेरिंगबोन स्टिचघालुन डिझाईन पूर्ण करुन घ्यावे पण २ टाक्यातले अंतर साधरण एक सेंटीमीटर इतके ठेवावे. आत दुस-या रंगाने सुरुवात करताना खालच्या रेघेवर सुरुवात करुन दुसरा टाका आधिच्या ओळीच्या दोन टाक्यांच्या मधोमध घालायचा आहे. असे करत डिझाईन पूर्ण करायचे आहे.

Herringbone 3-1

Herringbone 3-2

Herringbone 3-3

Herringbone 3-4

Herringbone Stitches

3 comments:

स्नेहल said...

sahi aahe haa takaa :)

Kanchan Chavan said...

Thank you. Jithe classes chalvun lok he shikvanyache paise ghetat tithe tumhi keval hausekhatar amchyashi he knowledge share kelyabaddal anek dhanyawaad!! Good luck!

aparna said...

mala sindhi taka shikayacha ahe..shikval ka?