Wednesday, October 25, 2017

टाकाऊतून टिकावू - जुन्या कुर्त्यांची बेडशीट


मी कॉटन कपड्याची खूप मोठी फॅन आहे.  बरचसे कपडे कॉटनचेच वापरते. मधे कुर्त्यांची फॅशन होती तेव्हा आवडीने कॉटनचे कापड घेउन ५-६ कुर्ते शिवुन घेतले होते. तसेच काही कुर्ते मैत्रिणीनी दिलेले होते. प्रत्येक कापडामागे थोडी इमोशनल अटॅचमेंट असल्याने वापरुन झाल्यावर टाकून न देता ढीग करुन ठेवले होते. असे  १२-१३ कुर्ते, २ कमिझ असे साठवून केलेले हे बेडशीट.
प्रत्येक कुर्ता अगदी हलकी इस्त्री फिरवून घेतला. सगळ्यात लहान मापाच्या कुर्त्यात १६ बाय १६ चा पीस बसत होता. मग १६ बाय १६ चा एक पुठ्ठा कापुन घेतला. सगले कमिझ उलटे परुन त्यावर तो पुठ्ठा ठेउन तुकडे कापले. बटण असणारे २ कुर्ते होते त्याची बटणे कापून टाकली आणि तिथे मशिनने शिवुन घेतले. मोठ्या कमिझमधे ३-४ प्रत्येकी असे तुकडे निघाले. सगळे मिळून २५ तुकडे झाले. ते तुकडे जमिनीवर मांडून एक साधा पॅटर्न करुन घेतला. त्यात फार वेळ घालवला नाही पण अगदी सेम कापड शेजारी येईल असे पाहिले.
MK-Quilt-1.jpg
आता एक एक कॉलम शिवुन घेतला आणि परत जमिनीवर पसरला. असे सगळे (५) कॉलम तयार झाले की मग ते कॉलम एकमेकाला जोडून शिवून घेतले. त्या शिवणीवर दाब टीप लगेच टाकली.
MK-Quilt-2.jpg
सगळे शिवल्यावर असे जाणावले क्विन साईझ बेडशिटसाठी लांबीला कापड कमी पडतेय. थोडे तुकडे शिल्लक होते पण सिमेट्री जात होती मग एक रुंदीला लहान असणारी ओरिसा कॉटनची जुनी ओढणी लांबीत कापून दोन्हीकडे जोडली. राहिलेल्या कडा आता दुमडून धेतल्या. असे हे बेडशीट तयार झाले.
MK-Quilt-3.jpeg
माझे बरेच कुर्ते लांब बाहीचे होते, त्या बाह्या उसवून ठेवल्या आहेत. त्याचे उश्यांचे २ अभ्रे होतील असे वाटतेय. ते केले की फोटो टाकेन.

Thursday, September 14, 2017

टाकाऊतून टिकाऊ -कमीझचे बेडशीट

माझे बरेच जुने सलवार कमीझ मी बाजुला ठेवुन दिले होते की यांचे काहीतरी करू म्हणुन. तसेच बर्‍याच ओढण्या पण ठेवल्या आहेत काहीतरी करु म्हणुन. तर त्याची एक बेडशीट बनवली. ५ टॉप + १ ओढणी असे मिळून हे बनवले आहे. थोडे दिवस का होईना बरे दिसेल असे वाटतेय smile घरच्यांना तरी आवडलेय रंग वगैरे. आयडिया माझ्या वहिनीच्या आईची. त्या असे बरेच काही काही करुन घेतात शिंप्याकडून. इथे शिंंपी आणि कष्टंबर आम्हीच! एक दिवस पदर खोचून लावल्या कात्र्या टॉपना आणि हे बनवले!


Wednesday, April 12, 2017

Flowers in watercolor

Attempted to paint Carnation in water color, I need lot of practice!
I love Calla Lilies and this is my first attempt in painting it in watercolor.


Warli Painting

This is my first attempt at Warli painting.


I loved the simple form to convey more meaningful message. 

Same day I tried another little bigger painting - 


I will be attempting a bigger painting sooner. 


Tuesday, September 10, 2013

गोधडी

गोधडी हा माझ्या अतिशय जिव्हळ्याचा विषय. लहान असताना माझी एक पांढुरक्या रंगाची निळसर काठ असलेली एक गोधडी होती. माझ्या एका आज्जीने केलेली. तिने केलेल्या इतर गोधड्यांच्या मानाने बर्‍यापैकी पातळ होती. कारण मला लहान असताना वापरायला सोपी जाईल म्हणुन हलक्या सुती साड्यांची बनवलेली. माझ्या ह्या आज्जीलादेखील सतत काही ना काही करायचा छंद होता. दुपटी, कुंच्या, गोधड्या, क्रोशाचे रुमाल, क्रोशाचे मोठे मोठे टेबलक्लॉथ असे बरेच काही. तिच्याकडून मी जोडाची दुपटी आणि क्रोशा शिकले पण गोधड्या आणि कुंची शिकणे जमले नाही.

माझ्या आजीसारखीच माझ्या एका मैत्रिणीची आज्जीदेखिल तशीच, गोधड्या करणारी, सतत काहितरी हाताला उद्योग असणारी - 
http://rajanigandha.blogspot.com/2006/03/blog-post_19.html

आत्ता या दोघी आज्ज्यांची आठवण यायचे कारण काय तर सध्या नुपुर चा ब्लॉग वाचुन गोधड्या शिकाव्या का असा विचार चालू आहे. पण त्यापूर्वी एक अर्धे राहिलेले प्रोजेक्ट पूर्ण करावे म्हणून केलेला उद्योग मी लिहुन काढावा असे वाटले.

माझ्याकडे एक रजई होती, त्यातला सगळा कापूस गोळा झाला म्हणुन मग मी सगळी रजई उसवून काढली, कापूस फेकून दिला. आत घालण्यासाठी cotton चे batting विकत आणले. थोडेफार काम केले पण कंटाळा आला म्हणून मग मी बाजूला ठेवून दिले होते. असे ३-४ वेळा केले तरी ते अर्धवटच होते. शेवटी 'हे सगळे आता कचऱ्यामध्ये टाकून दिले जाईल' अशी धमकी मिळाली. अलीकडे माझ्या एका मैत्रिणीने एक मस्त क्विल्ट्चे wall hanging केले होते ते लक्षात होते. मग तिलाच गळ घातली की तुझ्या शिक्षिकेशी माझी ओळख करून दे! त्या शिक्षिकेने मला सगळे गठुळे उचलून घेऊन घरी यायला सांगितले. एके दिवशी सगळे उचलले तिच्याकडे गेले. आणि तिने एका क्षणात माझा प्रश्न ओळखला. पुढच्या ३० मिनिटात आम्ही प्लान ठरवला आणि त्यावर काम करायला सुरुवात देखील केली. जुन्या पद्धतीप्रमाणे गाठी मारून जोडणे ही पद्धत वापरली तर पटकन आणि सुंदर रजई तयार होईल असे त्यांनी सांगितले. तयार झाल्यावर ती रजई कशी दिसेल याचे प्रात्यक्षिक त्यांनी मला दाखवले. मला आणि मैत्रिणीला त्या गाठी मारायच्या कामाला सोडुन त्या दुसरे काम करायला गेल्या.
मला वाटले त्या स्वत:चे काम करत असतील. पण ते तसे नव्हते! कडेला जोडायच्या पट्ट्या त्यांनी स्वत: मशीन मध्ये धुवून वाळवल्या. पुढचा अर्धा तास त्यांनी ते सगळे मस्त इस्त्री केले. त्यांचे हे काम होईपर्यंत आमच्या गाठी मारून झाल्या. मग उरलेली इस्त्री मारून झाल्यावर ते सगळे गठुळे घेऊन त्यांच्या दक्ष देखरेखीखाली मी शिवायला बसले. कोपरे देखणे आणि सुंदर दिसण्यासाठी 'mitered corner' नावाचा एक प्रकार असतो. मला तो प्रचंड अवघड वाटायचा. त्यांनी एकदम सोपे करून शिकवले आणि मला पण ते व्यवस्थित जमले.
साधारण ३-३.३० तासात माझी गोधडी/रजई मस्तपैकी वापरायला तयार झाली होती. ह्या सगळ्या कामाचे पूर्ण श्रेय माझ्या शिक्षिकेला. त्यांनी माझ्याकडून रजई पूर्ण करून घेतली.
आता सगळे फोटो पहा -


Perfectly mitered corner


Neatly tied knots with white and red pearl cotton!

Restored Quilt  
Mitered corner and tied with nice pearl cotton all in one!


Sunday, January 6, 2013

Cowl

Cowl या नावाचा एका स्कार्फ सारखाच पण छोटा, गळ्याबरोबर घातला जातो. गेल्या वर्षी एका मैत्रिणीसाठी गिफ्ट म्हणुन केला. कितपत उपयोगाचा पडेल याची कल्पना नव्हती. कमी थंडीच्या वेळी फक्त गळ्याला थंडी वाजू नये म्हणुन कोटच्या आत घालायला तिला खूप छान वाटला. तिला आवडला हे पाहून मी माझ्यासाठी एक केला या वर्षी. माझा थोडा लांब झालाय पण छान दिसतो.

मैत्रिणीच्या cowl चा pattern इथून घेतला आहे - http://www.luvinthemommyhood.com/2010/10/frosted-glow-cowl-pattern-with-guest.html

या मध्ये मी कोणताही बदल केला नाही. फक्त बटण लावताना कडेला न लावता खाली लावले.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

मी माझ्यासाठी बनवला तो pattern मुळचा इथला आहे - http://www.purlbee.com/hand-knit-lace-scarf/2008/12/2/very-special-scarf-lovely-leaf-lace.html

माझ्याकडे फक्त १९० यार्ड लोकर होती पण मला वरचे डिझाईन खूपच आवडले होते म्हणुन मग मी थोडे बदल करून करायचे ठरवले.
३१ टाके घातले. दिलेल्या डिझाईन प्रमाणे ६ pattern घातले. त्याच्यानंतर साधारण २ इंच उलट-सुलट विणून सगळे टाके दुसऱ्या सुईवर काढून ठेवले. असाच अजून एक भाग करून घेतला.

आता दोन भाग एकमेकांना जोडण्यासाठी grafting/kitchener stitch चा वापर केला.


Kichener Stitch tutorial इथे मिळेल - http://www.youtube.com/watch?v=I7jIzwO5Nv4

Wednesday, December 26, 2012

स्नो फ्लेक्स (२)

यावर्षी अजून काही मैत्रिणींसाठी नवीन स्नोफ्लेक्स बनवले. त्याचे हे फोटो -

1. Pattern - http://www.chezcrochet.com/page72.html (Snowflake #10)

  • Ecru आणि गुलाबी रंगाचे दोरे एकत्र धरून ३.१० च्या सुईने विणले आहे.  2. Pattern - हा नमुना मी स्वत: बनवला. जसे करत गेले तसा तसा बनत गेला. परत एकदा करून नीट लिहून ठेवावे लागेल.


3. Pattern - http://www.chezcrochet.com/page72.html (Snowflake #8)


4. Pattern - http://www.snowcatcher.net/2010/08/snowflake-monday_16.html


5. Pattern - http://www.snowcatcher.net/2012/11/snowflake-monday_19.html

  • पिवळा आणि पांढरा असे दोन दोरे एकत्र करून ३.०० मि. मी. च्या सुईने विणले आहे. 
सगळे स्नोफ्लेक्स ताठ राहावेत म्हणुन मी ते स्टार्चमध्ये भिजवून नीट block करते. गरम इस्त्री फिरवून साधारण ६-७ तास वाळू देते. मग त्याला वर दोरी लावते. 

यामध्ये नवीन शिकलेले एक टेक्निक म्हणजे Magic Ring. करायला एकदम सोपे आहे.